Детски семинар

На 1-ви арпил имаме честта и удоволствието да поканим Jai Jenkov 3-ти дан Айкикай от Дания на специален детски семинар в доджото в Бистрица. Jai води детска група в Дания, а също така е водил
и детски тренировки в Япония. За нас е голяма чест и удоволствие Jai да сподели опита и знанията си с нас.