Aikido

Aikido

Aikido е изкуство, създадено и развито в началото на XX век от Морихей Уешиба-О’Сенсей (14.12.1883 – 26.04.1969). Той го е развил и синтезирал от различни бойни изкуства, които изучавал като млад. За начало на съвременното Айкидо се приема 1942 г. когато О’Сенсей се е преместил да жевее в Iwama и построил там доджо и храм.

Японската дума “Айкидо” е съставена от три символа.
“Ай” означава – да обединя, да направя заедно, или да хармонизирам.
Вторият символ е “Ки” който означава енергия, ум, или дух.
“Ки” също може да означава “Духът на Вселената” или “Енергията на Вселената.” Последния символ “До” означава “Пътека” или “Път”.
“До” обозначава че “Айкидо” е не само техника за самозащита, но е също система която включва самоизграждане и изграждане на духа. Заедно символите означават: “Пътят на Хармония с Духа на Вселената”.
Айкидо е едно от най-сложните и изтънчени бойни изкуства. То е ефективно учение за развитие, интеграция и хармонизация на всички човешки сили. Методите на Айкидо дават възможност за развитие и усъвършенстване на физическите, умствените и духовните ценности на личността.
Айкидо практиката набляга на усъвършенстването но характера и развитието на позитивни човешки качества като съчувствие, кураж, издръжливост и вътрешна сила.В този дух, Айкидо практиката се заема да подобри индивида и обществото.
В Айкидо преобладава разбирането и усвояване на работата с енергията КИ. Всеки разбира “Ки” според равнището, до което е достигнал. Но би трябвало да се знае, че има два вида енергия – материална и духовна. На равнището, на което се намира съвременния човек съществува индивидуално “Ки” (материална жизнена енергия, която протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека). В същото време съществува и вселенско “Ки”, наречено още “Дух на живота”, който просмуква Вселената. Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното Ки се хармонизира с вселенското Ки и това единство се проявява в динамичното, струящо движение на силата Ки, която е свободна, нерушима и непобедима.
Това е същността на бойното изкуство Айкидо.
Съчетаването на тези три символа: хармония – АЙ, енергия – КИ, и път в живота – ДО, са пряко свързани в една обща дума, която описва същината и силата на Айкидо.