About Us

Instructor

Svetoslav Veselkoff  4th dan Aikikai

Kamidana

Мисията ни е да разпространяваме японските бойни изкуства и култура като средство за себепознаване и себеутвърждаване. Вярваме, че образованият човек съумява да открива красотата в другите култури и да възприема добрите им страни. Човек, който тренира тялото си посредством бойни изкуства придобива вътрешна увереност и дисциплина, които, пренасяйки ги в ежедневието го превръща в отговорен член на обществото. Посредством тези изкуства той разширява кръгозора си и се научава да види и други гледни точки. Научава се и на критичност в мисленето и възприемането на предлаганата информация. Нещо много важно в съвременния свят, където информацията ни залива от всевъзможни източници.