adults 2nd kyu

2ро Кю

Необходими условия за полагане на изпита
Mинимум 200 часа тренировки, 10 месеца упражнения от вземане на 3-то кю.
Минимална допустима възраст е 12 години.

Tachi Waza  
Katate dori
Gakku hanmi
Aiki Otoshi
Katate Ryote dori
(Morote dori)
Yonkyo (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Ryote dori Koshi Nage
Ryokata dori Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Aiki Otoshi
Muna dori
Katate Ryote
Ikkyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (sokumen)
Kata dori Men-uchi Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Muna dori Men-uchi Ikkyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (sokumen, omote, ura)
Shomen-uchi Gokyo (omote, ura)
Ude Garami
Yokomen-uchi Gokyo (omote, ura)
Irimi Nage (sokumen, omote, ura)
Kokyu Nage
Chudan tsuki Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Soto kaiten Nage (omote, ura)
Ude Garami
Ushiro Kiri Otoshi
Kokyu Nage
Ushiro Waza  
Ryote dori Sankyo (omote, ura)
Irimi Nage (sokumen, omote, ura)
Kaiten Nage (omote, ura)
Ude Kime Nage
Kata dori Yonkyo (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Hiji dori Ikkyo (omote, ura)
Sankyo (omote, ura)
Irimi Nage (sokumen)
Eri dori Ikkyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Katate dori
Kubishime
Nikyo(omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Hanmi Handachi Waza  
Katate dori
Gakku Hanmi
Ikkyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
Sumi Otoshi (omote, ura)
Ryote dori Shiho Nage (omote, ura)
Suwari Waza  
Ryokata dori Nikyo (omote, ura)
Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Shomen-uchi Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Tachi Waza  
Futari dori
(2 Morote dori)
Kokyu Nage (mae, ushiro)
Irimi Nage
Jiyu Waza Shomen Uchi (2 uke)
Yokomen-Uchi (2 uke)
Mae-Ryo Kata Dori (2 uke)
Morote Dori (2 uke)
Suwari waza  
Ryote dori Kokyu Ho