adults 4th kyu

4то Кю

Необходими условия за полагане на изпита
Минимум 80 часа тренировки и 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю.
Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki taiso Ukemi (Mae Tobi)
Tachi Waza  
Katate dori
Ai hanmi
Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Kokyo Nage (omote, ura)
Katate dori
Gakku hanmi
Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Soto Kaiten Nage (omote, ura)
Kata dori Nikyo (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Ryote dori Nikyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Tenchi Nage
Shomen-uchi Ikkyo (omote, ura)
Nikyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Suwari Waza  
Shomen-uchi Ikkyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Kata dori Nikyo (omote, ura)
Ryote dori Kokyu Ho