adults 6th kyu

6то Кю

Необходими условия за полагане на изпита
Минимум 24 часа тренировки, 2 месеца упражнения от датата на записване.
Минимална допустима възраст е 12 години.

поклони Suwari Waza,
Tachi Waza
Aiki Taiso главата, ръцете (рамене, лакти и китки),
кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
колена (масаж), глезени, стречинг (наклони напред и в
разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)
Tachi Waza Kamae
Tai Sabaki (с партньор)
Ukemi Mae, Ushiro
Shikko Mae, Ushiro
  Четирите основни влизания
Бутане в четирите посоки
Кокю-хо от основните влизания
Suwari Waza  
Ryote dori Kokyu Ho