kids 2nd kyu

2ро кю деца

Необходими условия за полагане на изпита
минимум 180 часа тренировки, 9 месеца упражнения от вземане на 3-то кю

Aiki Taiso Бутане в четирите посоки
Атака Yokomen-uchi
Tachi Waza  
Katate dori
Ai hanmi
Nikyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Ude Kime Nage (omote, ura)
Kote Gaeshi
Kokyu Nage
Katate dori
Gakku hanmi
Nikyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Kote Gaeshi
Kokyu Nage (от основните влизания)
Suwari Waza  
Katate dori
Ai hanmi
Ikkyo (omote, ura)
Nikyo (omote, ura)
Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Ryote dori Kokyu Ho