kids 4th kyu

4то кю деца

Необходими условия за полагане на изпита
минимум 72 часа тренировки, 6 месеца упражнения от вземане на 5-то кю

Aiki Taiso главата,
ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/),
кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
колена (масаж), глезени,
стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка) (в седеж)
кръст (мае, йоко, маваши),
клек (в изправен стоеж)
Общофизически упражнения
Mae Ukemi (през един партньор)
Jumping (подскоци в клек)
Ukemi Mae
Ushiro
Shikko Mae
Tai Sabaki
Tachi Waza Tenkan
Irimi-Tenkan
(Tai Sabaki
по двойки в Kamae
Атака Shomen-uchi
Tachi Waza
Katate dori
Gakku hanmi
Tai no Henko
Uchi Kaiten
Irimi
Katate dori
Gakku hanmi
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Kokyu Ho
Suwari Waza
Katate dori
Ai hanmi
Ikkyo (omote, ura)
Irimi nage (omote, ura)
Ryote dori Kokyu Ho