kids 6th kyu

6то кю деца

Необходими условия за полагане на изпита
Минимум 36 часа тренировки, 3 месеца упражнения от датата на записване

Suwari Waza поклони
Tachi Waza
Aiki Taiso
главата,
ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/),
кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши)
(в сейдза)
колена (масаж), глезени,
стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка)
(в седеж)
кръст (мае, йоко, маваши),
клек (в изправен стоеж)
Ukemi Mae, Ushiro (Suwari Waza)
  Подскоци от клек
Патешко ходене
Shikko
Паяче, войниче
Мече (Mае ukemi)
Раче (Ushiro ukemi)
Tachi Waza Tenkan
Katate dori Gakku hanmi Tai No Henko (влизане)
  Две игри за баланс
Сгъване на Кимоно (Кейко-ги)