1во кю деца

1во кю деца

Необходими условия за полагане на изпита
минимум 260 часа тренировки, 11 месеца упражнения от вземане на 2-ро кю

Aiki Taiso Ukemi (Mae Tobi)
Атака Chudan Tsuki
Jodan Tsuki
Tachi Waza Kokyu Ho
(от основните влизания)
Katate dori
Ai hanmi
Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Kokyu Nage (omote, ura)
Katate dori
Gakku hanmi
Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Kokyo Nage (omote, ura)
Soto Kaiten Nage (omote, ura)
Kata dori Ikkyo (omote, ura)
Nikyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Riote dori Ikkyo (omote, ura)
Nikyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Shiho Nage (omote, ura)
Ude Kime Nage (omote, ura)
Kote Gaeshi
Tenchi Nage
Suwari Waza
Kata dori Aiki-no-kata (omote, ura)
Irimi Nage
Ryote dori Kokyu Ho