1во Кю

1во Кю

Необходими условия за полагане на изпита
Mинимум 300 часа тренировки, 12 месеца упражнения от вземане на 2-то кю.
Минимална допустима възраст е 12 години.

Tachi Waza
Katate dori
Ai hanmi
Jiyu Waza
Katate dori
Gakku hanmi
Jiyu Waza
Ryote dori Juji Garami (Juji nage)
Ude Garami
Jiyu Waza
Katate Ryote dori
(Morote dori)
Juji Garami (Juji nage)
Muna dori Men-uchi Nikyo (omote, ura)
Sankyo (omote, ura)
Juji Garami (Juji nage)
Shomen-uchi Ushiro Kiri Otoshi
Jiyu Waza
Jodan tsuki Sankyo (omote, ura)
Yonkyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Ushiro Kiri Otoshi
Aiki Otoshi
Futari dori
(2 Morote dori)
Nikyo
Shiho Nage
Kokyu Nage
Irimi Nage (sokumen)
Jo dori Jiyu Waza
Tanto dori Jiyu Waza
Ushiro Waza
Sode dori Ikkyo (omote, ura)
Sankyo (omote, ura)
Kokyu Nage
Harai Jime Shiho Nage (omote, ura)
Kote Gaeshi
Kokyu Nage
Ryote dori Jiyu Waza
Hanmi Handachi Waza
Ryokata dori Jiyu Waza
Ran Dori (2 Uke) Katate dori Gakku hanmi
Suwari Waza
Shomen-uchi Aiki no Kata
Kote Gaeshi
Irimi Nage ( sokumen )
Yokomen-uchi Aiki no Kata
Ryokata dori Aiki no Kata
Tachi Waza Jiyu Waza (3 Uke)
Ran dori (3 Uke) (Shomen Uchi , Yokomen-uchi ,
Mae Ryokata Dori , Morote Dori, Chudan tsuki)
Suwari waza
Ryote dori Kokyu Ho