5то Кю

5то Кю

Необходими условия за полагане на изпита
Минимум 60 часа тренировки и 3 месеца упражнения от вземане на 6-то кю.
Минимална допустима възраст е 12 години.

Aiki taiso Shikko,
Irimi Tenkan (Tai Sabaki)
Tachi Waza
Katate dori
Ai hanmi
Ikkyo (omote, ura)
Nikyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Katate dori
Gakku hanmi
Ikkyo (omote, ura)
Nikyo (omote, ura)
Kote Gaeshi
Shiho Nage (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Uchi Kaiten Nage (omote, ura)
Suwari Waza
Katate dori
Ai hanmi
Ikkyo (omote, ura)
Irimi Nage (omote, ura)
Ryote dori Kokyu Ho