kids 5th kyu

5то кю деца

Необходими условия за полагане на изпита
Минимум 48 часа тренировки, 4 месеца упражнения от вземане на 6-то кю

Aiki Taiso главата, ръцете (раменете, лакти, китки / без санкьо/),
кръста (напред напън – назад дъга, йоко, маваши) (в сейдза)
колена (масаж), глезени,
стречинг (наклони напред и в разкрач наляво и надясно, стоеж за тилна склопка)
(в седеж) кръст (мае, йоко, маваши), клек (в изправен стоеж)
Ukemi Mae, Ushiro (Suwari Waza)
  Shikko
Tachi Waza Tenkan
Irimi-Tenkan (Tai Sabaki)
Katate dori
Gakku hanmi
Tai No Henko
Uchi Kaiten
Katate dori
Ai hanmi
Ikkyo (omote)
Irimi Nage (omote)
Suwari Waza  
Katate dori
Ai hanmi
Ikkyo (omote)
Ryote dori Kokyu Ho